Artikel 1. Algemeen

Artikel 2. Offertes

Artikel 3. Leveringstermijn, uitvoering en verzendkosten

Artikel 4. Wijziging van de overeenkomst

Artikel 5. Garantie

Artikel 6 Betaling en incassokosten

Artikel 7. Aansprakelijkheid

Artikel 8. Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 9. Wijzigingsrecht